indremissionnyborg.dk

 Indre Mission Nyborg                                            

Formand for IM i Nyborg, Frans Rasmussen 65351700 fransrasmussen@mail.tele.dk

 

Eventuelle spørgsmål til redaktør Jytte Hensen: jythens-12345678@c.dk

 

Indre Mission i Danmark, klik på: indremission.dk

 

Obs !!!

 

Husk at bede for de mennesker verden over, der bliver forfulgt fordi de er kristne og tror på Jesus.

 

Det er ikke alle, der har den samme frihed, som vi har.

 

Hilsen Jytte

Alle er velkomne til vores møder.

 

Pinsedag var Jesus' tilhængere samlet da de pludselig hørte en voldsom lyd fra himlen. Det lød som et stormvejr, og det fyldte hele det hus de sad i. De så nogle tunger der lignede flammer , og som fordelte sig på hver enkelt af dem, og de blev fyldt af Helligånden. Så begyndte de at tale mange forskellige sprog, og det var Helligånden der bestemte hvad de skulle sige.

 

Apostlenes gerninger kapitel 2. vers 1-4.

Vi er nogle mennesker, der samles hver onsdag

 

i Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35, Nyborg

 

Vi læser Bibelen, inviterer talere, snakker og hygger os sammen og drikker kaffe.

 

Vi vil gerne fortælle andre, hvad Jesus betyder for os.

 

Den verden vi lever i har fået en slagside. Der er megen ondskab og sygdom i verden, fordi vi blev kloge i vores egne tanker.

 

Gud sendte Jesus for at rette op på dette. Han gik omkring og lærte os om Guds rige. Til sidst tog han straffen for vore synder. Ved at tro på ham kan vi genoprette vores forhold til Gud.

 

En dag skal han komme igen og alt skal genoprettes.