indremissionnyborg.dk

 Indre Mission Nyborg                                            

Formand for IM i Nyborg, Frans Rasmussen 65351700 fransrasmussen@mail.tele.dk

 

Eventuelle spørgsmål til redaktør Jytte Hensen: jythens-12345678@c.dk

 

Indre Mission i Danmark, klik på: indremission.dk

 

Nørrevoldgade 35

Obs !!!

Husk at bede for de mennesker verden over, der bliver forfulgt fordi de er kristne og tror på Jesus.

Det er ikke alle, der har den samme frihed, som vi har.

Hilsen Jytte

Alle er velkomne til vores møder.

 

 

 

 

Bøn.

 

 

Jeg beder hver dag.

 

Bøn er menneskers tale til Gud. Bøn er det skyldige menneskes råb til Gud fra det dybe.

 

De fleste kender bønnen Fadervor men ellers er den her:

 

Fadervor, du som er i himmelen

Helliget være dit navn, til os komme dit rige.

Ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen.

Giv os i dag vort daglige brød,

og tilgiv os vores skyld som vi også tilgiver vore skyldnere.

Led os ikke i fristelse, men befri os fra det onde.

For dit er riget , magten og æren i evighed

 

Amen

 

 

 

Forårstræf i Menighedshjemmet

 

10. marts 2018

 

Ved Gitte Rasmussen, landsleder i Indre Missions familiearbejde.

 

 

Tilmelding senest 1. marts til

 

Gerda Rasmussen 65351700

Edith Thaarslund 205525 97

 

 

Program:

 

12.00: Frokost

13.30: Gitte Rasmussen taler over emnet " Fællesskab i Kristus"

14.45: Kaffe

15.30: Gitte Rasmussen taler over emnet: "Fællesskab mellem mennesker"

 

Vi slutter senest 17.00.

 

Pris: Frokost kr. 65,- (inkl. drikkevarer)

Eftermiddagskaffe kr. 25,-

 

Præsentation af Gitte Rasmussen, landsleder i Indre Missions familiearbejde.

 

"Jeg er gift med Peter og vi bor mellem Ølgod og Tarm.

Vi har to voksne døtre og er engagerede i det lokale IM-samfund og i Ølgod valgmenighed.

 

Jeg er uddannet diakon/socialpædagog og har været udsendt til Etiopien i godt 3 år som konsulent for Mekane Yesus kirkens undervisning af børn og unge.

 

Mit største ønske er, at alle unge og voksne uanset civilstand og livssituation må have et personligt forhold til Jesus, lære ham bedre at kende hver dag og leve som Guds barn gennem alle livets faser.

 

Gennem Indre Missions familiearbejde vil vi gerne være med til, at alle føler sig favnet og tilgodeset i familien".