indremissionnyborg.dk

 Indre Mission Nyborg                                            

Formand for IM i Nyborg, Frans Rasmussen 65351700 fransrasmussen@mail.tele.dk

 

Eventuelle spørgsmål til redaktør Jytte Hensen: jythens-12345678@c.dk

 

Indre Mission i Danmark, klik på: indremission.dk

 

Nørrevoldgade 35

Obs !!!

Husk at bede for de mennesker verden over, der bliver forfulgt fordi de er kristne og tror på Jesus.

Det er ikke alle, der har den samme frihed, som vi har.

Hilsen Jytte

Alle er velkomne til vores møder.

 

 

Bøn.

 

 

Jeg beder hver dag.

 

Bøn er menneskers tale til Gud. Bøn er det skyldige menneskes råb til Gud fra det dybe.

 

De fleste kender bønnen Fadervor men ellers er den her:

 

Fadervor, du som er i himmelen

Helliget være dit navn, til os komme dit rige.

Ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen.

Giv os i dag vort daglige brød,

og tilgiv os vores skyld som vi også tilgiver vore skyldnere.

Led os ikke i fristelse, men befri os fra det onde.

For dit er riget , magten og æren i evighed

 

Amen

 

 

 

Vi er igennem Påsken, hvor vi har hørt om opstandelsen. Snart vil vi høre om Jesu himmelfart og hvordan Disciplene modtog helligånden. Og folk, der så det undrede sig.

Mange mennesker idag undrer sig også når de hører om det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinseunderet

I Apostlenes Gerninger kapitel 1 siger Peter:

 

"Det er ikke sandt, som nogle af jer siger at de her mænd har drukket sig fulde. Klokken er jo kun 9.00 om formiddagen. Nej, her opfyldes det, som Gud åbenbarede for profeten Joel:

Det vil ske i de sidste tider, at jeg vil udgyde af min Ånd over menneskeheden. Alle vil komme til at profetere både mænd og kvinder. "

Sommeren nærmer sig også og hermed også vores Årsmøde, hvor den kendte musiker Stuart Townend kommer og spiller